startayanstone@gmail.com

THIẾT KẾ - XÂY DỰNG

TAY AN TRADING AND CONSTRUCTION INVESTMENT COMPANY LIMITED

*  VỚI SỨC TRẺ ĐẦY NHIỆT HUYẾT VỚI TRÌNH ĐỘ CAO TRONG KIẾN TRÚC XÂY DỰNG - TRONG CÔNG TÁC GIÁM SÁT LÃNH ĐẠO NHIỆT THÀNH. TRẢI QUA NHỮNG NĂM THÁNG TRÊN CÁC CÔNG TRÌNH VỚI NHỮNG BẢN VẼ THIẾT KẾ KIẾN TRÚC XÂY DỰNG ĐẦY TƯ DUY - Ý TƯỞNG SÁNG TẠO - NHẠY BÉN - LINH HOẠT. ĐÃ TẠO NÊN NHỮNG BẢN VẼ THIẾT KẾ LÝ TƯỞNG MANG ĐẬM PHONG CÁCH THỜI ĐẠI 

* VỚI 1 ĐỘI NGŨ THỢ THI CÔNG DẠN DÀY KINH NGHIỆM - TAY NGHỀ LÃO LUYỆN DỰA TRÊN CHỮ "TÂM" CỦA NGHỀ ĐÃ DỰNG XÂY NÊN NGÔI NHÀ LÝ TƯỞNG VỚI CHẤT LƯỢNG KHIẾN GIA CHỦ ƯNG Ý HÀI LÒNG!